We hebben in de huisartsenzorg een grens bereikt. De huisartsenzorg loopt over. Steeds meer taken komen op het bord van de huisarts. We lopen over met allerlei taken die ons worden toegeschoven die niet bij de huisarts horen.

Huisartsen kunnen de gaten in andere sectoren niet blijven dichtlopen, genoeg is genoeg.
Om goede, persoonlijke huisartsenzorg voor onze patiënten in de toekomst te kunnen behouden, zijn grote oplossingen nodig, en wel nu!

Daarvoor vragen de huisartsen aandacht, onder andere door actie te voeren op 1 juli actie van minister Kuipers.

Wij zullen binnenkort aangeven wat dat betekent voor de bereikbaarheid van de praktijk op die dag.

Wij hopen op uw steun.