Afspraak

Op werkdagen wordt dagelijks spreekuur gehouden. Voor het spreekuur dient u altijd vooraf een afspraak maken: Tel:046-4775100.
U kunt voor een afspraak bellen op werkdagen tussen 8:00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 17:00 uur voor uitslagen . Voor eenvoudige vragen kunt u ook telefonisch advies vragen. De huisarts beantwoordt uw vraag waarna u door de assistente of de huisarts hierover wordt teruggebeld of gemaild indien u dat wenst.

Het is ook mogelijk om online een afspraak te maken.

Online uw afspraak plannen

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Dit doet zij om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. Bij twijfel overlegt zij met de huisarts. De assistentes zijn voor deze taken opgeleid en hebben ook beroepsgeheim. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Meerdere vragen?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak,  dan kunnen we hier rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Graag ontvangen wij een aanvraag voor een huisbezoek voor 10.00 uur  zodat de huisarts met uw aanvraag rekening kan houden in de dagplanning. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.