Afspraak

Op werkdagen wordt dagelijks spreekuur gehouden. Voor het spreekuur dient u altijd vooraf een afspraak maken: Tel:046-4775100.
U kunt voor een afspraak bellen op werkdagen tussen 8:00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 17:00 uur voor uitslagen . Voor eenvoudige vragen kunt u ook telefonisch advies vragen. De huisarts beantwoordt uw vraag waarna u door de assistente of de huisarts hierover wordt teruggebeld of een bericht krijgt via het Patiënten-portaal.

U kunt ook via het Patiënten-portaal op onze website een E-consult aanvragen. Het voordeel is dat u dit in uw eigen tijd kunt doen zonder in de wacht te hoeven staan aan de telefoon. U krijgt dan bericht binnen twee dagen.

Hebt u nog geen toegang tot het Patiënten-portaal? Vraag onze assistente. Zij kan een account voor u aanmaken.

Het is ook mogelijk om voor eenvoudige klachten via het Portaal online een afspraak te maken.

Online uw afspraak plannen

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Dit doet zij om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. Bij twijfel overlegt zij met de huisarts. De assistentes zijn voor deze taken opgeleid en hebben ook beroepsgeheim. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Meerdere vragen?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak,  dan kunnen we hier rekening mee houden in onze agenda.

Bent u verhinderd?

Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen, dan willen wij u vragen om dit bijtijds, liefst de dag tevoren, aan ons door te geven zodat wij dan op die tijd een andere patiënt kunnen helpen. U kunt dit telefonisch doen of u kunt de afspraak annuleren via het Portaal.

Bij niet verschijnen zonder bericht maken wij een aantekening NVZB in uw dossier (Niet Verschenen Zonder Bericht). Als u weer een afspraak maakt en nogmaals niet komt opdagen dan zullen wij deze afspraak in rekening brengen. Houd er rekening mee dat deze factuur niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

De kosten voor een consult: 11,51 euro

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Graag ontvangen wij een aanvraag voor een huisbezoek voor 10.00 uur  zodat de huisarts met uw aanvraag rekening kan houden in de dagplanning. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.