Toestemmingsformulier

Betere zorg door goede informatie

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Altijd uw gegevens snel bij de hand

Zorgverleners gaan daarom gebruik maken van een regionaal netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners in hun regio: de zorginfrastructuur van het LSP. Via dit netwerk kunnen zij de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen én een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij alle belangrijke actuele informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Alleen met uw toestemming

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen dus niet bij uw medische gegevens.

Uw toestemming regelt u via dit formulier bij uw huisarts of online via de landelijke website: www.volgjezorg.nl/toestemming

Download uw toestemmingsformulier

Downloads het formulier

Verstuur of breng uw toestemming naar:

Medisch centrum Kluis Frans Erenslaan 105….
Of mail uw formulier naar assistentekluis@ezorg.nl