Klachten

Digitaal klachtenformulier Huisartsenmckluis.nl
Als er klachten zijn over hetgeen wij als huisarts, assistente of praktijkondersteuner doen of laten, stellen wij het op prijs als u dat met ons wilt bespreken. U kunt desgewenst gebruik maken van het klachtenformulier om uw klacht aan ons te melden. Na ontvangst zullen wij contact met u opnemen. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met de praktijk. Wij zullen proberen deze klacht zo goed mogelijk op te lossen. Mocht u er met ons niet uitkomen dan kunt u terecht bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland. Zij bieden de mogelijkheid tot een onpartijdige behandeling van klachten.Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl

Over welke datum of periode gaat uw klacht?