Skip to main content

Toelichting informatieverstrekking

Regels rondom informatieverstrekking.

Sinds de invoer van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden de volgende regels met betrekking tot het opvragen van informatie uit het medisch dossier.

U, of uw wettelijk vertegenwoordiger, heeft recht op een kosteloos afschrift uit uw medisch dossier.

Derden hebben slechts recht op een afschrift uit uw dossier als zij aantoonbare toestemming/een schriftelijke machtiging van u hebben.

Het beantwoorden van gerichte schriftelijke vragen over uw dossier valt niet onder het recht op een kosteloos afschrift aangezien de huisarts tijd moet steken in het beantwoorden van de vragen.

Het recht op een kosteloos afschrift uit uw dossier vervalt als u om meer dan 1 x per 2 jaar een kopie verzoekt of als u regelmatig om een afschrift vraagt. Wij zullen dan kosten in rekening brengen waarbij u kunt denken aan kopie-kosten, portokosten.

Kopie-kosten: € 0.05 per kopie.

Om te voorkomen dat uw gegevens in handen komen van onbevoegden kunt u best zelf uw dossier komen ophalen. Neem uw identiteitsbewijs mee om u zo nodig te kunnen identificeren. Mocht u niet in de gelegenheid zijn dan kunt u ook een ander schriftelijk machtigen en een kopie van uw identiteitsbewijs ter controle meegeven.