Dokterassistenten

Behalve voor het maken van een afspraak kunt u bij de assistente ook terecht met veel praktische vragen en voor medisch advies. De assistente zal bij uw verzoek tot een afspraak aanvullende vragen stellen om een goede inschatting te kunnen maken van de ernst en spoedeisendheid van uw klacht. Zij is hiervoor geschoold en kan bij twijfel altijd overleggen met een van de huisartsen. Ook kunt u bij haar visites en recepten aanvragen. Tevens kunt u bellen voor uitslagen.

De assistentes hebben een belangrijke taak in het doen van medische handelingen zoals het meten van bloeddruk, bepalen van bloedsuiker en het verrichten van longfunctieonderzoek. Zij houden hiervoor een eigen spreekuur. De assistente werkt nauw samen met praktijkverpleegkundigen en huisartsen en heeft regelmatig overleg over het beleid.

Samenvattend kunt u bij hen terecht voor:

 • Afspraken
 • Opvragen van uitslagen
 • Wondverzorging
 • Injecties
 • Bloeddruk meting
 • Bloedsuiker testen
 • Urineonderzoek en bloedafname
 • Zwangerschapstest
 • Uitspuiten van oren
 • Gehoortest
 • Doppleronderzoek
 • Wratjes aanstippen
 • 24-uurs bloeddrukmeting
 • Maken van een hartfilm (ECG)
 • Longfunctietest (Spirometrie)
 • Baarmoederhalsuitstrijkjes
 • Assisteren bij kleine chirurgische ingrepen
 • Vragen over rekeningen en verzekeringen

 

 

 

 

Onder TEAM ziet u welke assistentes in onze praktijk werkzaam zijn