NHG praktijkaccreditatie

Aan onze huisartsenpraktijk is sinds augustus 2014 de NHG- Praktijkaccreditering® toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit. In het accrediteringstraject wordt de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit. Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie wordt doorgelicht. Ook wordt er periodiek een enquête onder patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen kunnen gegeven. De praktijk stelt met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen op, met als doel de kwaliteit van zorg en service te verhogen.