Praktijkondersteuning

De huisartsen worden bij hun werkzaamheden ondersteund door diverse praktijkondersteuners:

De praktijkondersteuners somatiek richten zich met name op de zorg voor mensen met chronische ziekten zoals:

  • Diabetes
  • Astma/COPD
  • Hart-en vaatziekten en de mensen met een verhoogd risico hierop.

Na verwijzing door de huisarts kunt u terecht op hun spreekuur. De praktijkondersteuner begeleidt u, geeft advies en controleert u regelmatig. Zij is hier speciaal voor opgeleid.
De praktijkondersteuner heeft regelmatig overleg met de huisarts.

Er zijn in onze praktijk ook praktijkondersteuners ouderenzorg  werkzaam. Zij hebben een belangrijke taak bij het in kaart brengen van specifieke problematiek rondom de oudere patiënt. Daarnaast begeleiden zij oudere patiënten en hun familie/verzorgers. Zij maken deel uit van een regulier en multidisciplinair overleg tussen huisartsen en andere zorgverleners die een rol hebben in de zorg voor ouderen.

Onze praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ)  zijn speciaal opgeleid om mensen met psychische problematiek kortdurend te begeleiden en te behandelen. Zij verzorgen ook de verwijzingen naar externe GGZ instellingen. Zij hebben regelmatig overleg met de huisarts. U kunt bij hun terecht na een verwijzing door de huisarts.

Onder TEAM ziet u welke praktijkondersteuners in de praktijk werkzaam zijn.