Medische diensten

Onderstaand vindt u een korte beschrijving van de medische diensten die wij in de praktijk verrichten:

Audiometrie

Indien u klachten bemerkt over uw gehoor, kan in onze praktijk een screenend gehooronderzoek worden gedaan waarna uw advies krijgt van uw huisarts

Behandeling wratten

Met vloeibare stikstof kunt u worden behandeld om van uw wratten of andere goedaardige plekjes af te komen. Bij twijfel vraagt de assistente het oordeel van de arts alvorens over te gaan tot het bevriezen van de plekjes. De stikstof is de hele week beschikbaar, en u kunt op afspraak iedere dag komen tussen 08.30 en 11.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur.

Bloedafname

Op aanvraag van huisarts, specialist of praktijkondersteuner kan er iedere ochtend tussen 08.00 en 10.00 uur bloed afgenomen worden door een van de assistentes. Hiervoor moet wel eerst een afspraak worden gemaakt. Dit bloed wordt dagelijks opgehaald door medewerkers van het ziekenhuis. Het bloed wordt in het laboratorium nagekeken en de uitslagen krijgen we per E-mail of bij spoed telefonisch aangeleverd.

Bloeddrukmeting

Op aanvraag van huisarts, specialist of praktijkondersteuner kan er iedere ochtend en iedere middag op afspraak uw bloeddruk gemeten worden. Dit kan op indicatie ook middels een automatische 30- minuten meting. Deze metingen helpen bij het vaststellen of uitsluiten van de diagnose hypertensie (hoge bloeddruk)en bij het beoordelen of de gebruikte medicatie effectief is.

Chirurgie

Onze praktijk is uitgerust met een goed ingerichte operatieruimte. U kunt bij ons terecht voor het verwijderen van allerhande huidafwijkingen, vetbulten, ingegroeide teennagels. Indien nodig wordt weefsel opgestuurd naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Alvorens u een afspraak kunt maken voor dit spreekuur, dient de te verwijderen afwijking eerst beoordeeld te worden door uw huisarts.

Doppleronderzoek

Een doppleronderzoek wordt ook wel enkel/arm index ofwel vaatonderzoek genoemd. Als uw huisarts afwijkingen vermoedt aan de bloedvaten in uw benen wordt er een enkel/arm index voor u gepland bij de assistentes. Zij hebben via een nascholing geleerd om de kwaliteit van de bloedvaten te onderzoeken met behulp van een doppleronderzoek. De uitslag hiervan wordt door uw huisarts beoordeeld.

Echospreekuur

Wekelijks is er een gecombineerd spreekuur waarbij een gespecialiseerd fysiotherapeut samen met een van onze huisartsen middels echodiagnostiek mee kijkt naar met name schouderklachten om tot een optimaal behandelplan te kunnen komen.

ECG en Holter registratie

Het ECG ook wel een hartfilmpje genoemd, is een onderzoek waarbij elektroden de elektrische stroom in uw hart meten. De stroom wordt via plakkers op uw bovenlijf doorgegeven aan meetapparatuur. In verschillende lijntjes wordt een patroon op papier geschetst.
 Sinds kort beschikken wij ook over een ritmerecorder/holter. Dit apparaatje kan door de patiënt mee naar huis genomen worden en registreert het hartritme over langere tijd. Bij klachten wordt middels een druk op de knop een extra weergave vastgelegd. Na inleveren van het apparaat worden in de computer in de praktijk de gegevens uitgelezen en door een cardioloog mee beoordeeld. Het kan maximaal 14 dagen duren totdat de uitslag van de holter bij ons binnen komt. Afhankelijk van wat u met de huisarts of doktersassistente heeft afgesproken, wordt de uitslag telefonisch aan u doorgegeven of kunt u zelf bellen en informeren naar de uitslag.

Stoppen met roken

U wilt graag stoppen met roken. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Wij verwijzen u graag naar Medipro te Sittard. Medipro bied hulp bij stoppen met roken. De gecertificeerde coaches begeleiden u persoonlijk of telefonisch tijdens het stopproces. Hierdoor wordt uw stopkans aanzienlijk vergroot, tot wel 10 keer! De begeleiding wordt één keer per kalenderjaar vanuit het basispakket vergoed door de zorgverzekeraar. Deze vergoeding is vrijgesteld van het eigen risico

Injecteren

Op aanvraag van uw huisarts of specialist kunt u door de assistente geïnjecteerd worden met het voor u aangevraagde medicijn. Deze wordt meestal in de bil gezet, en zal vrijwel pijnloos zijn

Keuringen

Momenteel voeren wij geen keuringen uit. Indien dit weer van toepassing is zullen wij het veranderen op onze website.

MMSE

De MMSE-test, de ‘Minimal Mental State Examination’, is een korte vragenlijst om een (grove) indruk te krijgen over iemands mentale vermogens. Voor elke vraag kun je een of meerdere punten krijgen. Hoe meer punten, hoe beter. Een score van 24 of hoger wordt als normaal beschouwd.

Spirometrie

Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar de huidige conditie van uw longen. Dit onderzoek is nodig voor de diagnose en de behandeling van longziekten. Tijdens dit onderzoek moet u hard in een soort kokertje blazen waarna de computer het volume van de uitgeblazen lucht berekent. Dit onderzoek wordt alleen op afspraak gedaan bij de praktijkondersteuner en zal ongeveer 45 minuten duren.

Tapen

Indien u enkelband letsel hebt opgelopen, kan er na een aantal dagen in de praktijk een ondersteunende tape worden aangelegd die u helpt bij uw verdere herstel. Uw huisarts stelt hiervoor de indicatie.

Oren spuiten

Op afspraak kan iedere ochtend of middag uw oren schoongespoeld worden. Dit gebeurd met lauwwarm water onder druk van een grote “spuit”. Het is aan te raden uw oren een paar dagen van te voren te druppelen met slaolie of waterstofperoxide, welke verkrijgbaar is op recept bij uw apotheek.

Urine onderzoek

Als u klachten heeft van een brandend gevoel tijdens het plassen, vaak en kleine beetjes plassen of andere klachten tijdens het plassen, kunt u uw urine brengen om deze door de assistente te laten testen op een urineweginfectie. Er wordt u gevraagd een kort vragenlijstje in te vullen zodat samen met de resultaten van de test de juiste behandeling kan worden ingezet. Tevens kan een zwangerschapstest worden uitgevoerd indien nodig. Alleen zwangerschapstesten op medische indicatie worden vergoed door uw verzekeraar, anders worden de kosten van deze test bij u in rekening gebracht.

Urine kan voor 10.30 uur worden gebracht. Alstublieft inleveren in een daarvoor bestemd potje, gratis af te halen op de praktijk.

thuisarts.nl
thuisarts Klik op het icoontje om
naar de website van
thuisarts te gaan.

 

Onderstaande links verschaffen u andere mogelijk nuttige informatie m.b.t. uw gezondheid.

medita

Medita (huisartsenpost westelijke mijnstreek)

Ziekenhuis – Zuyderland (ziekenhuis sittard-geleen))

azm

MUMC (ziekenhuis maastricht)

ciz

CIZ (aanvragen thuiszorg, dagopvang, verzorgingshuis)